Polityka prywatności

Firma MOTO REWOLUCJA Sp. z o. o. sp.k.,  ul. Lubelska 35D 10-408 Olsztyn, Nr KRS:0000695797, NIP: 739-389-25-87, REGON: 366135498, zwana w dalszej treści także Yamaha Wojciechowicz.

Yamaha Wojciechowicz zbiera wykorzystuje Dane Osobowe oraz inne informacje o swoich klientach w następujące sposoby:

Usługi subskrypcyjne
Podając Yamaha Wojciechowicz swoje dane osobowe (zgodnie z ich definicją w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 882), czynisz to dobrowolnie i jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z treścią ww ustawy, jak również na wysyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, Yamaha Wojciechowicz będzie chronić Twoje Dane Osobowe z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i będzie przestrzegać stosownej ustawy o ochronie danych, zaś Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu poprawnej obsługi korzystania z Serwisu.

Dane kontaktowe
Yamaha Wojciechowicz może wykorzystać dostarczone przez Ciebie dane kontaktowe (takie jak: nazwisko, nazwa stanowiska, numer telefonu i faxu oraz adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji), aby informować Cię na bieżąco - pocztą , telefonicznie lub pocztą elektroniczną - o nowych towarach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące. Podając Yamaha Wojciechowicz swoje dane osobowe w tym adres email wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.

Przedsiębiorstwa zewnętrzne
Yamaha Wojciechowicz informuje, iż nie przekazuje osobom trzecim gromadzonych danych osobowych. Dane podawane przez klientów są wykorzystywane do celów księgowych, przetwarzania zamówień i realizacji subskrypcji na rzecz Użytkowników. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Yamaha Wojciechowicz informacji o swoim przedsiębiorstwie, produktach i świadczonych usługach, w tym także do przeprowadzania ankiet dotyczących zadowolenia klienta i badań rynkowych. Możesz w każdej chwili zaktualizować dane oraz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. W celu wywiązania się z zawartych umów (np. wykonania zamówionej usługi) i dostarczenia Ci usług najwyższej jakości Yamaha Wojciechowicz może przekazywać Twoje dane podwykonawcom takim jak firmy kurierskie lub partnerzy handlowi, świadczący na rzecz Yamaha Wojciechowicz usługę o charakterze pomocniczym. Yamaha Wojciechowicz przekazuje wówczas jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie.

Cookies
Serwisy on-line Yamaha Wojciechowicz mogą korzystać z cookies (drobnych informacji, które przechowywane są przez Twoją przeglądarkę na twardym dysku Twojego komputera). Cookies Yamaha Wojciechowicz nie zawierają żadnych informacji identyfikujących tożsamość, a jedynie ułatwiają Yamaha Wojciechowicz przechowywanie Twoich danych dotyczących dostawy, dzięki czemu nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na stronę.

Zmiany w polityce prywatności
Zawiadomienia o zmianach w niniejszej polityce będą umieszczane w zakładce polityka prywatności. Jednakże, w sytuacji kiedy podpisałeś konkretny zbiór zasad i warunków, wówczas każdy warunek odnoszący się do Danych Osobowych zawarty w takiej umowie unieważnia wszelkie zawarte w ww. zakładce warunki, które nie są zgodne z taka umową.

Zmiana podanych danych kontaktowych
Aby dokonać zmiany dowolnych danych kontaktowych, które są w naszym posiadaniu, prosimy o kontakt na adres email: sklep@yamahaolsztyn.pl

Twoje uwagi
Yamaha Wojciechowicz prosi o przekazywanie wszelkich uwag na temat tej witryny internetowej lub polityki prywatności na adres email: info@yamahaolsztyn.pl lub telefonicznie 89-527-48-00.

 


 

Darmowa dostawa powyżej 250 PLN